Knihovna

A. Dotační programy pro podporu bioekonomiky

1. Mezinárodní

Erasmus+

CBE-JU

2. Národní

OP TAK

Stránky API zde.

B. Iniciativa BIOEAST

1. Stanoviska

Bioekonomika a podpora Zelené Dohody jako příležitost restartu ekonomiky v zemích BIOEAST

2. Newsletter

BIOEAST SUP Newsletter

BIOEAST Newsletter

3. Databáze expertů a organizací aktivních v bioekonomice v makro regionu BIOEAST

bioeast.eu/register-2

C. BIOEAST HUB CZ

1. Národní tematické skupiny

 • Voda
 • Vzdělávání
 • Udržitelná zemědělská produkce
 • Potravinářství
 • Bioenergetika
 • Biomateriály
 • Lesnictví
 • Bioetechnologie a nové techniky šlechtění

Biotechnologické inovace pro podporu udržitelné zemědělské produkce

 • Kompostování a BRKO
 • Strojírenství
 • Materiálové inženýrství
 • Stavební hmoty, pryžové a plastové výrobky

2. Koncepční podklady národní strategie bioekonomiky

Národní priority pokrývající oblast bioekonomiky

3. V médiích

zprAVOdaj č. 19

Inovační podnikání & transfer technologií č. 116

Vesmír
Prezentace členů je dostupná zde

Odpadové forum č. 7-8
Cirkulární ekonomika a Bioodpady a kaly zde

Agrární obzor
Prezentace členů je dostupná zde

4. Komunikační material a GDPR

D. EU

1. Výstupy vybraných projektů zaměřených na bioekonomiku

Atlas příkladů dobré praxe k boji proti COVID-19 ve venkovských oblastech
https://www.agrihub.cz/home/-/blogs/vyuziti-atlasu-prikladu-dobre-praxe-k-boji-proti-covid-19-ve-venkovskych-oblastech
https://www.wirelessinfo.cz/en/webinar/
https://www.plan4all.eu/2020/10/using-the-atlas-of-best-practice-to-fight-covid-19-in-rural-areas/

Kniha o bioekonomice pro děti
BIOVOICES Project Live Stream - YouTube


Vytisknout