Knihovna

A. Dotační programy pro podporu bioekonomiky

1. Mezinárodní

Erasmus+

CBE-JU

2. Národní

OP TAK

Stránky API zde.

B. Iniciativa BIOEAST

1. Stanoviska

Bioekonomika a podpora Zelené Dohody jako příležitost restartu ekonomiky v zemích BIOEAST

2. Newsletter

BIOEAST SUP Newsletter

BIOEAST Newsletter

3. Databáze expertů a organizací aktivních v bioekonomice v makro regionu BIOEAST

bioeast.eu/register-2

C. BIOEAST HUB CZ

1. Národní tematické skupiny

 • Voda
 • Vzdělávání
 • Udržitelná zemědělská produkce
 • Potravinářství
 • Bioenergetika
 • Biomateriály
 • Lesnictví
 • Bioetechnologie a nové techniky šlechtění

Biotechnologické inovace pro podporu udržitelné zemědělské produkce

 • Kompostování a BRKO
 • Strojírenství
 • Materiálové inženýrství
 • Stavební hmoty, pryžové a plastové výrobky

2. Koncepční podklady národní strategie bioekonomiky

Národní priority pokrývající oblast bioekonomiky

3. V médiích

zprAVOdaj č. 19

Inovační podnikání & transfer technologií č. 116

Vesmír
Prezentace členů je dostupná zde

Odpadové forum č. 7-8
Cirkulární ekonomika a Bioodpady a kaly zde

Agrární obzor
Prezentace členů je dostupná zde

4. Komunikační material a GDPR

D. EU

1. Výstupy vybraných projektů zaměřených na bioekonomiku

Atlas příkladů dobré praxe k boji proti COVID-19 ve venkovských oblastech
https://www.agrihub.cz/home/-/blogs/vyuziti-atlasu-prikladu-dobre-praxe-k-boji-proti-covid-19-ve-venkovskych-oblastech
https://www.wirelessinfo.cz/en/webinar/
https://www.plan4all.eu/2020/10/using-the-atlas-of-best-practice-to-fight-covid-19-in-rural-areas/

Kniha o bioekonomice pro děti
BIOVOICES Project Live Stream - YouTube

Struktura BIOEAST HUB CZ

Struktura BIOEAST HUB CZ reflektuje makro regionální strukturu BIOEAST a potřeby stakeholderů a je organizován na jednotlivé tematické skupiny. Některé tematické skupiny přejímají strukturu vytvořenou Inicitivou BIOEAST, jiné jsou vytvářené s ohledem na potřeby a zájmy národních stakeholderů.

Činnost tematických skupin pojímá tyto tři úrovně:

 1. Organizace - mapování bariér, příležitostí, zájmů a priorit jednotlivých členů BIOEAST HUB CZ
 2. Národní – diskuse o národních prioritách a jejich prosazování do národních strategických dokumentů
 3. Nad regionální a mezinárodní - prosazování národních priorit v rámci  regionu BIOEAST, prosazování národních priorit do programu Horizon EUROPE

 

Tematické skupiny BIOEAST

Forestry value chain – Lesnictví

Sustainable yields and agro-ecological intensification – Udržitelná zemědělská produkce

Fresh water based bioeconomy - Voda

Food systems - Potravinářství

Bioenergy and new bio-based value chains – Bioenergetika a bio materiály

Horizontální aktivita všech tematických skupin  Education / Vzdělávání

 

Tematické skupiny BIOEAST HUB CZ

Bioetechnologie a nové techniky šlechtění

Kompostování a BRKO

Strojírenství

Materiálové inženýrství

Stavební hmoty, pryžové a plastové výrobky

 

Řídící výbor BIOEAST HUB CZ

seznam členů k dispozici ZDE

Členství v BIOEAST HUB CZ

Zakladatelem a koordinátorem BIOEAST HUB CZ je společnost Zemědělský výzkum, spol. s.r.o.

Členství v BIOEAST HUB CZ je bezplatné, členem se může stát právnická i fyzická osoba, a to na základě podepsání Memoranda o spolupráci.

Každý člen BIOEAST HUB CZ má právo jmenovat jednoho svého zástupce do Řídícího výboru BIOEAST HUB CZ, který činnost BIOEAST HUB CZ řídí. V čele ŘV stojí koordinátor. ŘV se bude scházet v pravidelných intervalech, nejméně však 2x ročně. Z jednání ŘV bude vždy pořízen zápis.

Člen BIOEAST HUB CZ má právo používat logo HUBu ČR a další prvky korporátní identity. Člen BIOEAST HUB CZ má povinnost dodržovat pravidla uvedená v Manuálu korporátní identity, zejména nevyužívat logo v situacích vedoucích k dehonestaci BIOEAST HUB CZ, aktivitách, která jsou v rozporu s principy bioekonomiky.

 

Proč se stát členem

Členství v BIOEAST HUB CZ Vám přinese:

 • zapojení v přípravě strategických dokumentů, zejména národní strategie bioekonomiky, spolupráce na strategické výzkumné agendě a návrhu priority Horizon EUROPE
 • účast v tematických skupinách vytvářených na národní úrovni i nad regionální úrovni BIOEAST
 • účast na odborných seminářích a workshopech
 • prezentaci Vaší organizace na připravovaných stránkách bio-hub.cz, které budou propojeny se stránkami iniciativy bioeast.eu
 • prezentaci v rámci databáze organizací vytvářených pro síťování a navazování kontaktů na prestižní zahraniční koordinátory projektů HorizonEUROPE

 

Jak se stát členem?

1. krok

Stáhněte si Memorandum o spolupráci (.doc)

2. krok

Vyplňte formulář (dle typu člena):

 1. u právnických osob:
  - Název, sídlo, IČ, DIČ
  - Jméno, příjmení a datum narození osoby, která zastupuje
 2. u fyzických osob:
  - Jméno, příjmení, datum narození
  - Trvalé bydliště, e-mail

3. krok

podepište a odešlete:
- e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a také
- v tištěné podobě na adresu Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Zahradní 1, 664 41 Troubsko

 

BIOEAST HUB CZ

BIOEAST HUB CZ is the first national BIOEAST HUB in the BIOEAST region established in line with the BIOEAST Governance and Roadmap and with the support of BIOEAST NCP and the Ministry of Agriculture CZ to gather stakeholders and support their engagement in bioeconomy.

The Coordinator of the BIOEAST HUB CZ is the Agriculture Research, Ltd. Troubsko (www.vupt.cz) the only partner from the Czech Republic in the H2020 BIOEASTsUP project. The BIOEAST HUB CZ membership is free of charge. An organization or a single entity can become a member by signing of a Memorandum of Cooperation.

BIOEAST HUB CZ goals are:

 1. to support the engagement of national stakeholders in bioeconomy and to enhance and promote long-term sustainable growth in Central and Eastern Europe
 2. to facilitate the dialog with policy members and to provide a concept paper for the national bioeconomy strategy and support the Czech presidency of the EU in the second half of 2022
 3. to support applied research, technology transfer and join projects of SMEs and research organizations in the bioeconomy field
 4. transfer good practice of bioeconomy innovations to the BIOEAST region

The BIOEAST Initiative is a political initiative, and as such, only ministerial bodies can become members. The BIOEAST Governance and Roadmap defines the role of national BIOEAST HUBs as a national network to gather stakeholders and support their engagement in bioeconomy.

BIOEAST HUB STRUCTURE

The BIOEAST HUB CZ is organised in thematic working groups that, on one hand reflect the BIOEAST thematic working groups (bottom-down), and on the other hand, the needs of its stakeholders (bottom-up). The mirror TWGs reflecting the structure of the BIOEAST TWG (bottom-down) has a leader and co-leader who are approved by the Ministry of Agriculture. The leader and co-leader then invite other experts to join the group. There are the following five mirror TWGs: Forestry, Agroecology, Food System, Bioenergy and new value-added materials and Fresh Water based bioeconomy. The Fresh Water based bioeconomy the was initiated by the Ministry of Agriculture CZ and it is coordinated by the Agriculture Research, Ltd. The BIOEAST HUB CZ is coordinating the horizontal TWG Bioeconomy Education.

There are also currently five national TWGs initiated by the stakeholders. These groups are Biotechnology and new breeding techniques, Composting and bio-based recycling technologies, Engineering, Material Engineering, and Building material, rubber and plastic products.

Bioeconomy as a great opportunity for the Czech Republic and the BIOEAST region

There are several platforms or associations that are already a member of BIO HUB CR:

 • the Association of Research organisations (www.avo.cz), that is the only organization in the Czech Republic representing applied research (AVO has more than 75 members, both entrepreneurs and research organisations)
 • the Czech-Moravian Breeding and Seed Association (www.cmssa.cz) as the professional association of research, breeding and seed companies, member of the European Seed Association (ESA)
 • the Czech Technological Platform Plants for Future (www.rostlinyprobudoucnost.eu/ctprb), member of the European Technological Platform Plants for Future

Among other members of the BIO HUB CR we can name the non-profit organisation Technology Centre of the Czech Academy of Sciences (www.tc.cz/en/about-us), business units AgriKomp Bohemia (agrikomp.com/cs) or some research organisations.

BIOEAST HUB CZ aims are:

 1. to create stakeholder groups at a national level and to support their engagement in the bioeconomy
 2. to facilitate dialogue in thematic working groups
 3. to define and discuss national priorities
 4. to secure the communication with the BIOEAST NCPs
 5. to provide discussion and comments to the relevant strategic policy documents
 6. to create a concept paper for the national bioeconomy strategy
 7. to promote the national research topics for the Horizon Europe Work Programme in the expert group established at a national level
 8. to support the participation of the national stakeholders in EU calls for project proposals

Bioeconomy as a great opportunity for the Czech Republic and the BIOEAST region

Northern and West Europe are gradually developing and updating their national bioeconomy strategies, while in Central and Eastern Europe this process is at an early stage. That is why the V4 countries created the BIOEAST initiative, which was gradually joined by another 7 countries in Central and Eastern Europe. The aim of the BIOEAST initiative is to support the preparation of national strategies in the countries of Central and Eastern Europe, to facilitate the use of bioeconomic opportunities and to enable more intensive involvement of these countries in international cooperation.

As the BIOEAST HUB CZ is the first national BIOEAST HUB, it provided a guidelines to inspire and motivate other partners from the BIOEAST region to follow. This guidelines also provides details about BIOEAST HUB CZ partners. The document is avaiable on the BIOEAST web pages.

In May 2020, BIOEAST HUB CZ issued the first document that summarises the strategic priorities concerning BE, which was published as strategic documents provided by the public administration in the CZ.

The BIOEAST HUB CZ activities are based on several projects that we have been implementing since 2010:

Iniciativa BIOEAST

Misí Iniciativy BIOEAST je podpora cirkulární biekonomiky založené na znalostech a spolupráci v regionu zemí Střední a Východní Evropy - makro regionu BIOEAST a tvorba nových pracovních míst zejména ve venkovských regionech pro posilování environmentální udržitelnosti.

Základní fakta pro rychlou orientaci o Iniciativě BIOEAST:

 • Prostřednictvím vládní iniciativy stanovily země střední a východní Evropy (CEE) vizi do roku 2030: rozvíjet cirkulární bioekonomiku založenou na znalostech a spolupráci, což pomáhá zlepšit jejich inkluzivní růst a vytvářet nová pracovní místa s přidanou hodnotou zejména ve venkovských oblastech, zachování nebo dokonce posílení environmentální udržitelnosti.
 • Hlavním pracovním orgánem iniciativy BIOEAST je rada BIOEAST složená z generálního tajemníka a národních kontaktních osob.
 • Na úrovni makro regionu bylo zřízeno pět tematických pracovních skupin BIOEAST na podporu práce správní rady BIOEAST v konkrétních strategických oblastech.
 • Iniciativa BIOEAST je politická iniciativa a jejími členy se mohou stát pouze ministerské orgány. Bioekonomika je v makroregionu BIOEAST poměrně novým tématem a je třeba mobilizovat výzkumné organizace, průmysl, nevládní organizace a širokou veřejnost. Proto Governance Paper Iniciativy BIOEAST definuje roli národních BIOEAST HUBů jako sítí pro organizaci, mobilizaci a zapojení národních stakeholderů do implementace bioekonomiky v národních státech. První národní BIOEAST HUB vznikl v České republice s podporou Ministerstva zemědělství. BIOEAST HUB CZ rovněž zpracoval postup pro založení národních BIOEAST HUB CZ (dostupný na www.bioeast.eu v sekci Library)
 • V roce 2019 byl zahájen projekt BIOEASTsUP s finanční podporou H2020 RUR-2019-1 s hlavním cílem podpořit iniciativu BIOEAST při realizaci Vize pro rok 2030 a akčního plánu.

Tematické skupiny Iniciativy BIOEAST

Iniciativa BIOEAST sdružuje ministerstva zemědělství států Střední a Východní Evropy. Cílem iniciativy v době svého založení (2014) bylo podpořit rozvoj bioekonomiky v regionu BIOEAST jako příležitost růstu, zapojení států regionu BIOEAST do programů mezinárodní spolupráce a zvýšení životní úrovně. K zakládajícím státům ke státům V4 se postupně přidaly členové EU z řad pobaltských států, zemí bývalé Jugoslávie, Rumunsko a Bulharsko. Iniciativa BIOEAST se chce zapojit a podpořit Evropskou zelenou dohodu. Pro podporu činnosti Iniciativy BIOEAST byl předložen projektu BIOEASTsUP, který získal v roce 2019 finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020. Českou republiku v projektu zastupuje společnost Zemědělský výzkum Troubsko.

Pro podporu prosazování společných zájmů a priorit iniciovala některá ministerstva zemědělství států BIOEAST tematické skupiny (dále jen „TWG“) zaměřené na široce koncipovaná témata, která pak v rámci iniciativy BIOEAST koordinují. Jedná se o lesnictví, které je nejdéle fungující skupinou koordinovanou Slovenskou republiko. Ostatní skupiny zahájily svoji činnost v roce 2019 – jedná se Potravinářství, kterou koordinuje Polsko, Agroekologie, kteoru koordinuje Maďarsko, a bio-energetika a bio-materiály, kterou koordinuje Chorvatsko. Ministerstvo zemědělství ČR iniciovalo začátek tou 2020 tematickou skupinu Bioekonomika založená na sladké vodě, kterou koordinuje Zemědělský výzkum Troubsko, koordinátorem je doktorka Zuzana Boukalová. S ohledem na potřeby vzdělávání v oblasti bioekonomiky inicioval BIOEAST HUB CZ zatím neformální pracovní skupiny Vzdělávání pro bioekonomiku, kde v současné době probíhají nominace z ostatních zemí. Skupinu vede doktor George Sakellaris a Marie Kubáňková.

Klimatická změna a reakce EU

V souvislosti se změnou klimatu současně dochází k apelu na politickou reprezentaci, aby podnikla kroky v boji se změnou klimatu a postupně nahradila využívání fosilních zdrojů při výrobě materiálů a energie a obnovitelnými zdroji. Právě podpora bioekonomiky se jeví optimální pro řešení globálních výzev, proto je bioekonomika přímo nebo nepřímo zahrnovány do politických programů na celém světě.

Požadavky veřejnosti reflektuje také nová Evropská strategie bioekonomiky, jejíchž hlavním cílem je začít efektivněji využívat obnovitelných zdrojů pro průmyslové účely a zároveň zajistit ochranu životního prostředí (EC, 2018). Základem Evropské integrované bioekonomiky je ukončení závislosti na fosilních palivech na situaci, kdy zemědělství bude nejen poskytovat potravinovou bezpečnost, ale také biomasu jako obnovitelnou surovinu pro průmysl, jde tedy o výše zmíněnou transformaci na biologicky udržitelné hospodářství a Industry 5.0. Celosvětově již více než 50 zemí vytvořilo různé strategie související s oblastí bioekonomiky, nicméně pouze velmi málo z nich (jako např. Německo a EU), vytvořilo strategii zaměřenou na bioekonomiku a související akční plán.

Představení Iniciativy BIOEAST

Za posledních deset let pomohly zdroje společné zemědělské politiky regionům střední a východní Evropy (CEE) zlepšit jejich zemědělsko-potravinářský, akvakulturní a lesnický sektor, životní prostředí a venkovské oblasti, čímž pomohly zvýšit soudržnost Evropské unie (EU). Věříme, že k dosažení dalšího pokroku v udržitelném růstu zemědělství, akvakultury a lesnictví v bioekonomice musíme přesunout důraz na výzkum, inovace a nadnárodní spolupráci pro rozvoj založený na dovednostech. Je skutečností, že Evropská unie vidí značné vnitřní rozdíly, pokud jde o výkonnost výzkumu a inovací, jak je uvedeno ve srovnávacím přehledu Unie inovací. Kromě toho kvůli nízké účasti regionů střední a východní Evropy na H2020 zůstává vysoká úroveň odborných znalostí mimo region.To je hlavní výzva, která brání udržitelnému růstu v celé EU. Proto je třeba posílit účast makroregionu BIOEAST v programu Horizont Evropa.

Nízká výkonnost a viditelnost zemědělství, akvakultury a lesnictví založeného na znalostech v bioekonomice v regionech střední a východní Evropy je problém, který je diskutován na regionální, národní a makroregionální úrovni mnoha stakeholderů, a to včetně včetně zemědělců, výzkumných pracovníků a politiků.

Co Iniciativa BIOEAST nabízí?

Středoevropská iniciativa BIOEAST pro znalostní bioekonomiku nabízí společný strategický výzkumný a inovační rámec pro práci na rozvoji udržitelné bioekonomiky v zemích střední a východní Evropy (CEE). Komparativní výhodou zemí makroregionu BIOEAST v EU je zejména udržitelná výroba a zpracování biomasy, která by mohla vést k přínosu pro společnost vytvořením pracovních míst a růstem v soukromém sektoru.

Environmentální, ekonomická, společenská, geopolitická, kulturní a historická homogenita a složitost makroregionu by mohla poskytnout rámcové podmínky příznivé pro rozvoj udržitelné cirkulární bioekonomiky. K dosažení tohoto cíle je však nutné modernizovat tradiční odvětví primární produkce a zpracování prostřednictvím silné iniciativy v oblasti výzkumu a inovací v bioekonomice. Ve skutečnosti čelí výzkumné a inovační kapacity těchto zemí významným vnitřním rozdílům, a vytvářejí tak překážku pro úplnému dokončení evropského výzkumného prostoru. K úspěšnému řešení současných a budoucích výzev je nutné společné úsilí.

Spolu s procesem vytváření iniciativy BIOEAST a založení TWG vyjádřilo více než 100 stakeholderů z výzkumného a veřejného sektoru, podnikatelských subjektů a také nevládních neziskových organizací podporu a zájem podílet se na rozvoji bioekonomiky a iniciativy BIOEAST. Iniciativa BIOEAST je politická iniciativa, jejíchž členové mohou být pouze ministerstva zemí makroregionu BIOEAST. Pro zapojení stakeholderů z řad výzkumného, veřejného, neziskového sektoru a zástupců podnikatelských subjektů jsou zakládány národní bioekonomické BIOEAST HUBy. První byl založen v ČR s podporou Ministerstva zemědělství ČR, jeho koordinátorem je společnost Zemědělský výzkum, spol. S.r.o. (www.bio-hub.cz)

Na podporu práce správní rady BIOEAST bylo zřízeno pět tematických pracovních skupin BIOEAST (dále jen „TWG“) v konkrétních strategických oblastech, jejichž výsledkem jsou dokumenty připravené se zvláštním zaměřením na strategický program výzkumu a inovací dále jen „strategická agenda pro výzkum a inovace“). „SRIA“).

TWG BIOEAST byly iniciovány ministerstvy zemědělství vybraných zemí BIOEAST, a to následovně:

 • Lesnictví Slovenskou republikou
 • Udržitelné výnosy a agroekologická intenzifikace v Maďarsku
 • Bioenergie a nové materiály s přidanou hodnotou Chorvatsko
 • Potravinářské systémy v Polsku
 • Bioekonomika založená na sladké vodě v České republice

POLITICKÉ ZÁVAZKY

Země střední a východní Evropy jsou se rozhodly věnovat pozornost rozvoji iniciativy BIOEAST. Ministři zemědělství zemí Visegrádské skupiny (CZ, HU, PL, SK), pobaltských států (EE, LT, LV) a BG, HR, RO a SI podepsali čtyři politická prohlášení o podpoře této iniciativy.

2) BIOEAST - historie a správa

Země BIOEAST jsou odhodlány spolupracovat a přispívat k dalšímu rozvoji ERA organizováním společných programů. Dlouhodobý proces byl zahájen v roce 2015. Makroregionální výzkumné a inovační potřeby zemí střední a východní Evropy tak byly na politické a odborné úrovni komunikovány několikrát. Podpora všech členských států EU a Evropské komise je nyní zásadní pro zachování závazku podporujících zemí a organizací.

Rozšířená setkání ministrů zemědělství zemí Visegrádské skupiny včetně dalších východoevropských zemí poskytuje politickou diskusní platformu pro Iniciativu BIOEAST. Níže uvádíme předsednictví zemí V4 a stručný program ve vztahu k Iniciativě BIOEAST.

POLSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ 2020/2021

Polsko převezme výroční předsednictví Visegrádské skupiny (V4) 1. července 2020. Předsednictví se shoduje s bezprecedentní krizí ve světě způsobenou pandemií COVID-19. Pandemie podrobila fungování společností tvrdé zkoušce. Reakce Evropy a světa na tuto pandemii - lékařská, sociální a ekonomická - bude mít zásadní dopad na rozvoj jednotlivých zemí, regionů, EU a celého světa. Pandemie a proces překonávání jejích důsledků bude mít také významný dopad na průběh polského předsednictví ve V4, a to v mnoha oblastech a aspektech.

Země V4 budou muset aktivně spolupracovat při řešení účinků pandemie COVID-19 a spolupracovat na navrácení socioekonomického života v regionu a EU. Budování image středoevropského regionu a V4 jako flexibilního a konstruktivního partnera zůstává trvalým úkolem. V této obtížné době je nezbytný dialog. Počíta se také s gesty solidarity a dobré vůle.

Polské předsednictví V4 se shoduje s 30. výročím visegrádské spolupráce (únor 1991). Setkání na vysoké úrovni v maďarském Visegrádu před třemi desetiletími mělo pro střední Evropu velký význam. Když už mluvíme o důležitých výročích pro V4, je třeba zdůraznit, že ještě v první polovině polského předsednictví budeme mít příležitost pokračovat v oslavách 20. výročí (červen 2000) Mezinárodního visegrádského fondu (IVF). Tato dvě důležitá výročí a související události definují rok polského předsednictví ve V4. V návaznosti na práci a úspěchy českého předsednictví ve V4 se zaměříme na problémy regionu a otázky EU týkající se našeho regionu. Předsednictví V4 také nabízí příležitost realizovat projekty (symbolické i praktické), které zdůrazňují význam spolupráce V4 pro její členy a dosahují praktického pokroku. Mottem spolupráce V4 během předsednictví bude „Zpět na trať“.

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ 2019/2020

Pro visegrádské předsednictví označilo Ministerstvo zemědělství České republiky za klíč k řešení budoucí podoby SZP a dvojí kvality potravin. Vzhledem k výzvám změny klimatu a kalamity kůrovce je také prioritou zaměřit se na diskuse o lesnické politice EU spolu s možností využití bioekonomiky, agrolesnictví a dalších přístupů. Ministerstvo zemědělství ČR považuje vodní a půdní hospodářství za stejně důležité téma, kterému se bude v nadcházejícím období věnovat.

České předsednictví naváže na program slovenského předsednictví. Bude prosazovat racionální, pragmatický a konstruktivní přístup k výzvám a problémům, kterým čelí naše země i celá Evropa. Bude podporovat úsilí přispívající ke stabilitě našeho kontinentu, včetně rozšíření EU a evropské politiky sousedství. Celkovým cílem českého předsednictví je posílit postavení Visegrádské skupiny v EU a NATO a zároveň podporovat jednotu a soudržnost obou organizací. Visegrádská skupina by proto měla přispět k budování silné, efektivní, konkurenceschopné a bezpečné Evropy založené na hodnotách demokracie, právního státu, dodržování lidských práv a svobod, jakož i na zásadách subsidiarity, proporcionality a udržitelnost.

Mise, vize a cíle Iniciativy BIOEAST

MISE

Misí iniciativy BIOEAST je rozvíjet cirkulární bioekonomiku založenou na znalostech a spolupráci, což pomáhá posílit jejich inkluzivní růst a vytvářet nová pracovní místa s přidanou hodnotou, zejména ve venkovských oblastech, při zachování nebo dokonce posílení environmentální udržitelnosti.

Posláním iniciativy BIOEAST je pomáhat zemím střední a východní Evropy (CEE) operativizovat jejich vizi do roku 2030 s využitím jejich potenciálu a nabídky příležitostí pro:

 1. Udržitelné zvyšování produkce biomasy, aby se stala konkurenceschopnou a předním světovým producentem potravin a krmiv vysoké kvality;
 2. Cirkulární bez odpadové zpracování dostupné biomasy, aby se staly klíčovými hráči ve vývoji nových hodnotových řetězců založených na biotechnologiích;
 3. Životaschopné venkovské oblasti: vytvořit inovativní, inkluzivní model růstu připravený na klimatické změny.

Iniciativa BIOEAST určila pět výzev, které je třeba řešit. Tyto výzvy pomohly rozšířit iniciativu a stanovit cíle.

VÝZVY

 1. Makroregion BIOEAST stále trpí nevýhodami špatné infrastruktury výzkumu a inovací. Je třeba zlepšit zavádění výsledků výzkumu v plném rozsahu do praxe a vstupy odborníků do výzkumu.
 2. Ani tradiční, ani inovativní hodnotové řetězce nejsou plně využívány, příležitosti pro místní vytváření procesů s přidanou hodnotou jsou nízké nebo chybí. Model místního rozvoje venkova by měl být založen na drobných investicích a na drobném zpracování biomasy.
 3. K dohodě na souboru společných zásad pro udržitelnou výrobu a spotřebu je nezbytný systematičtější a integrovanější přístup v rozhodování.
 4. Je třeba hospodářsky a sociálně posílit venkovské komunity zemí střední a východní Evropy, aby bylo možné plně využít potenciál udržitelného oběhového hospodářství založeného na znalostech.
 5. Nízký přístup k financování a nízká míra synergií ve veřejno-soukromých fondech a investicích - Země střední a východní Evropy se vyznačují nízkou mírou soukromé podpory výzkumu a inovací a nízkou mírou synergií mezi veřejnými a soukromými fondy a investicemi.

Tyto výzvy pomohly rozšířit iniciativu a stanovit cíle.

 1. Strategické myšlení v bioekonomice: Vypracovat strategie bioekonomiky pro řešení konkrétních environmentálních a klimatických výzev, kterým čelí země střední a východní Evropy. Podpora stabilitu a socioekonomického rozvoje v makroregionu střední a východní Evropy v rámci posílené solidarity mezi členskými státy EU a zeměmi, na něž se vztahuje evropská politika sousedství.
 2. Kvalitní potraviny a krmiva pro Evropu a pro svět: Společně vyvíjet a implementovat inovativní řešení (nebo posílit již existující) za účelem zlepšení účinnosti a udržitelnosti systému produkce biomasy.
 3. Průmyslová podpora pro venkovské oblasti: Usnadnit vytváření nových hodnotových řetězců a pracovních míst a kompetencí s přidanou hodnotou v makroregionu střední a východní Evropy. Posílit znalosti a inovace ve venkovských komunitách, zajistit jejich účast ve znalostní ekonomice a maximalizovat příležitosti vyplývající z pokroku ve výzkumu.

V rámci tohoto rozsahu jsou stanoveny obecné cíle pro řešení výzev k dosažení zastřešující mise.

CÍLE

 1. Vypracovat strategie: vytvořit meziodvětvový přístup k rozvoji národní oběhové ekonomiky a strategií bioekonomiky, které budou integrovány do širší společné strategie ve všech zemích regionu střední a východní Evropy v souladu se strategií EU pro bioekonomiku a společnou iniciativou BIOEAST cíle.
 2. Spolupracovat a rozvíjet politiky založené na faktech: podporovat vznik BIOEAST HUBů a spolupráce se stakeholdery; na úrovni iniciativy BIOEAST s cílem usnadnit společné akce, podpořené obnoveným závazkem k užší spolupráci na politické i operativní úrovni.
 3. Identifikovat společné výzvy a ověřit společné oblasti výzkumu: zmapovat konkrétní výzvy pro strategickou agendu výzkumu a inovací a podporovat inovativní multidisciplinární výzkumné a kooperační činnosti na národní a makroregionální úrovni. Ty by měly řešit příslušné společné výzvy členských zemí iniciativy BIOEAST prostřednictvím společné práce prováděné odborníky, výzkumníky a vládními úředníky v návaznosti na společnou deklaraci
  Visegrad4 + 3 a jako výchozí bod pro diskusi.
 4. Poskytnout důkazní základnu: zmapovat a zavést podporu rozvoje a provádění politik založenou na datech vytvořením interoperabilního, plně integrovaného systému pozorování a předpovědi, což by podpořilo nepřetržité dlouhodobé pozorování založené na otevřené datové struktury zaručující snadný přístup.
 5. Zlepšovat dovednosti: zvyšovat odbornost zúčastněných subjektů prostřednictvím školení a budování kapacit (včetně přeshraničních).
 6. Rozvíjet synergie: podporovat regionální, národní, evropské a mezinárodní možnosti financování rozvoje inovativních technologií, metodik a přístupů. Účelem by bylo podpořit udržitelný a oběhový hospodářský růst evropských odvětví biohospodářství a zachování a modernizaci regionálního prostředí, zdrojů a kulturního dědictví.
 7. Zvýšit viditelnost: upozornit na konkrétní výzvy a na výzkumný a inovační potenciál makroregionu prostřednictvím zapojení společnosti a podpory veřejného povědomí