Související projekty

Aktivity BIOEAST HUB CZ jsou založeny na několika projektech, které realizujeme od roku 2010:
VisegradFUND

VisegradFUND

Projekt VisegradFUND, který podpořil zapojení do mezinárodních projektů a poskytl školení šitá na míru energii, kreativnímu myšlení, managementu, abychom jmenovali jen několik; pro studenty byla zorganizována také science coffee
Půda, kompost, život

Půda, kompost, život

Národní projekt zaměřený na kompostování a revitalizaci půdy, výstupy projektů byly mimo jiné atraktivní webové stránky, články v odborných časopisech a také školení pro tvůrce politik
Inovace ZVT

Inovace ZVT

Spolupráce při přenosu technologií (inovacezvt.cz), zajišťovali jsme případové studie pro studenty středních škol zaměřené na inovace v oblasti bienergie, zpracování potravin a zemědělství, vypracovali jsme školicí a diseminační materiály
Bioenergetika ZVT

Bioenergetika ZVT

Projekt propagace a popularizace bioekonomiky (www.bioenergetikazvt.cz) vyvinul on-line materiály pro střední školy zaměřené na kompostování, bioplyn nebo biomasu (prokliky z aj stránek)
Členové BIOEAST HUB CZ realizují celou řadu projektů, které rozvíjí témata bioekonomiky

H2020 BIOEASTsUP CZ

Koordinátor Zemědělský výzkum Troubsko, s.r.o. zastupuje Českou republiku v projektu H2020 BIOEASTsUP CZ (www.BIOEAST.EU), který naplňuje cíle iniciativy BIOEAST

PlatformaAVO+

Asociace výzkumných organizací realizuje projekt PlatformaAVO+ (www.CZtee.EU/platforma) podpořený OP PIK - Spolupráce Platformy, jehož cílem je zpracovat Road mapu aplikovaného výzkumu zaměřenou na digitalizaci a bioekonomiku

BIOBec

Zemědělský výzkum Troubsko, s.r.o. je členem prestižního konzorcia vedeného Univerzitou v Bologni projektu BIOBec podpořeného v poslední výzvě BBI-JU, projekt bude zahájen v září 2021

ČTP RB+

Česká technologická platforma rostinných biotechnologií realizuje projekt ČTPRB+ (www.rostlinyprobudoucnost.EU) podpořený OP PIK - Spolupráce Platformy, jehož cílem je zpracovat Road mapu pro podporu rostlinných biotechnologií.

BE IN

Asociace výzkumných organizací realizuje projektu podpořený v rámci 4. Výzvy ETA TAČR BE IN (www.avo.cz) zaměřený na podporu bioekonomiky v MSP jako příležitosti pro restart a růst konkurenceschopnosti