Biobased Innovation Students Challenge in Europe

dovolte nám Vás informovat o Biobased Innovation Students Challenge in Europe (BISC-E),

což je soutěžní platforma fungující pod záštitou konsorcia Bio-Based Industries (BBI), která propaguje soutěž mladých podnikatelů zaměřenou na rozvoj inovativních nápady do podnikatelských plánů v oblasti biohospodářství.

V soutěži reprezentují týmy 2-5 studentů svou zemi a prezentují svůj projekt před porotou, která hodnotí návrh z hlediska efektivity, technické proveditelnosti, ekonomické životaschopnosti, inovací, ziskovosti, udržitelnosti a kvality prezentace.

Vítězný návrh je oceněn finanční podporou od BBI. Od roku 2020 se akce koná prakticky online a navazuje na národní soutěže a zahrnuje vítězný tým z každé země.

Věříme, že by bylo dobré podpořit účast týmu i z České republiky, proto jsou informace šířeny mezi univerzitami s cílem uspořádat národní soutěž a vybrat vítězný tým, který bude zemi reprezentovat ve finále. V loňském roce zvítězil tým z Řecka, a proto je tato země odpovědná za organizaci evropské soutěže pro rok 2021.

Více informací naleznete zde:

IDC-E: https://www.bisc-e.eu/index.php/news

BBI: https://www.bbi-europe.eu/

 


Vytisknout