BIOECONOMY KNOWLEDGE EXCHANGE TRAINING PROGRAM FOR RESEARCHERS, ADVISORS AND INDUSTRY

Novinky

dovolte nám Vás informovat, že v rámci iniciativy BIOEAST a projektu BIOEASTsUP

je plánován velký vzdělávací webinář pro tři cílové skupiny: i) výzkumní pracovníci, ii) poradci, iii) průmyslové subjekty. Za ČR se očekává zapojení min. 6 osob do každé cílové skupiny (mohou to být NCPs, členové konsorcia, řadoví úředníci ministerstev, experti, zástupci klastrů, poradci, členové TWGs). Podle harmonogramu by se tato vzdělávací akce pro jednotlivé skupiny měla konat v období od 20. 4. - 18. 5. 2021. Registrace je možná na uvedeném odkazu: https://bioeastsup.europamedia.org/ a je pro každého zdarma. V plánu je rovněž jedno úvodní setkání, aby se nastavil webový vzdělávací program – zde je třeba zajistit nominaci 2 účastníků za zemi z každé cílové skupiny.

Součástí tohoto školení je i úvodní webinář pro všechny nominované, který je plánovaný na 23. března (09:00 - 12: 00 hod.) se zaměřením na finanční a obchodní příležitosti v oblasti biohospodářství.

V této souvislosti jsme obdrželi i žádost o vyplnění dotazníku (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TWG_BAIMG_NSG_training), který se týká výše uvedené plánované akce a je zaměřen na školení lídrů/koordinátorů různých národních a mezinárodních orgánů zřízených v rámci iniciativy BIOEAST. Tímto si Vás dovoluji požádat o jeho vyplnění v termínu, který je stanoven do 11. března 2021.

Vytisknout