Byla zveřejněna avizovaná konzultace stakeholderů k výzvě Green deal H2020 (do 3.6)

Zájemci o bližší informace se mohou obracet na národní kontakty pro H2020 v Technologickém centru AV ČR

Bližší informace naleznete zde:  https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en


Vytisknout