Dobrá praxe jak podpořit rozvoj bioekonomiky v České republice

Novinky

Evropská komise koncem roku 2020 a v prvních měsících roku 2021 zorganizovala tzv. Mutual Learning Exercise

v zemích střední a východní Evropy s cílem zmapovat  a podpořit v těchto zemích bioekonomiku a pomoci implementovat národní strategie v tomto relativně novém směru. Hostitelskými zeměmi skupiny expertů tvořených zástupci EK a členských zemí byly Slovensko, Polsko, Lotyšsko a Bulharsko. Zástupci EK, ministerstev  a experti z tohoto regionu mají možnost diskutovat o nástrojích a možnostech, jak podpořit tuto perspektivní oblast EU, která je základním nástrojem Zelené dohody a dalších souvisejících strategií.

Cela tisková zpráva je k dispozici ZDE

Vytisknout