NOVÍ ČLENOVÉ A NOVÁ DATABÁZE PRO POPULARIZACI ČLENŮ BIOEAST HUB CZ

Druhé setkání členů BIOEAST HUBu CZ se v roce 2021 uskutečnilo opět virtuální formou.

I přesto, že se členové dosud osobně nesetkali, o spolupráci a zapojení do BIOEAST HUBu CZ mají zájem noví členové. Online formě prezentace a komunikace členů BIOEAST HUBu významně pomůže nová online databáze zacílená na organizace BIOEAST regionu.

Setkání členů HUBu dne 11. června 2021 zahájil koordinátor projektu Jan Nedělník, který krátce představil nové členy  – Klastr MECHATRONIKA a individuálního člena -  Ing. Pawan Kuban Mishra, Ph.D.

Dr. Nedělník rekapituloval činnost BIOEAST HUBu a to zejména: začlenění tématu bioekonomiky do stěžejních materiálů, jako např.  Koncepce výzkumu MZe ČR  2023+, RIS 3 strategie, Cirkulární Česko atd. Dr. Kubáňková představila národní i mezinárodní projekty realizované členy BIOEAST HUBu. Dr. Sakellaris představil aktivity v oblasti bioekonomiky a nový projekt podpořený v rámci poslední výzvy BBI-JU koordinovaný univerzitou v Bologni; projekt bude zahájen v září tohoto roku.

Dr. Nedělník byl zapojen do expertní skupiny pro podporu implementace bioekonomiky (projekt Evropské komise MLE-PSF), výstupy této expertní skupiny budou využity při tvorbě koncepčních podkladů národní strategie bioekonomiky, kterou BIOEAST HUB připravuje. Činnost expertní skupiny Fresh water prezentovala Ing. Boukalová, tato skupina se průběžně připravuje na zapojení v mezinárodních konsorciích.

Dr. Nedělník prezentoval PR výstupy- propagaci BIOEAST HUBu a jeho výhod pro členy, taktéž prezentace stávajících členů – např. časopis Vesmír a zprAVOdaj vydávaný v rámci Asociace výzkumných organizací. Online prezentaci zaměřenou zejména na zapojování do připravovaných výzev programů Horizon Europe, podpoří nová databáze organizací členů zemí regionu BIOEAST. Tato databáze je připravovaná v rámci projektu BIOEASTsUP a registrace je k dispozici zde https://bioeast.eu/register-2/ .

 

 


Vytisknout