Bioekonomika a budoucnost makroregionu BIOEAST - konference v rámci Slovinského předsednictví EU

Slovinské Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s iniciativou BIOEAST a projektem BIOEASTsUP uspořádalo v rámci předsednictví EU  v pondělí 27.9. konferenci BIOEAST Foresight.

Konferenci zahájili  ministři zemědělství Slovinska a Maďarska a  v úvodu vystoupila  i komisařka EK pro výzkum a vzdělávání paní Gabriel, která akcentovala roli bioekonomiky jako katalyzátora pro řešení klimatické změny. Bioekonomika jako cesta realizace Zelené dohody je začleněna v nových Evropských strategiích, včetně aktuálního balíčku opatření Fit455. Jak uvedla paní komisařka, význam bioekonomiky se odráží v rozpočtu výzev nového programovacího období – programu Horizon EUROPE, přičemž je nutné do této transformace, především výzkumného a inovačního procesu zapojit mladou generaci.

Hlavní částí plenárního zasedání bylo představení závěrů odborné skupiny, která zpracovala BIOEAST Foresight, především význam vzdělávání pro rozvoj bioekonomiky a nutnost permanentní debaty s politiky na jedné straně a podnikateli na straně druhé.   Členem této pětičlenné skupiny je také zástupce  České Republiky dr. George Sakellaris, který je úzce zapojen do činnosti prvního národního bioekonomického HUBu v regionu BIOEAST. BIOEAST HUB CZ založil v roce 2019 Zemědělský výzkum Troubsko s podporou Ministerstva zemědělství ČR v souladu s Governance Paper Iniciativy BIOEAST. BIOEAST HUB CZ je dobrou ukázkou aktivního zapojení stakeholderů, komunikace s interministerskou skupinou zaměřenou na bioekonomiku, práce tematických skupin na národní úrovni a zapojování do mezinárodní spolupráce.

Ve druhé části dopoledního bloku vystoupil ředitel sekce DG Research, který prezentoval připravované výzvy  programu Horizon Europe;  první výzvy pro Klast 6, který je zaměřený na bioekonomiku, jsou  plánovány na konec října  tohoto roku.

Odpolední program byl věnován jednotlivým tematickým skupinám makroregionu BIOEAST  iniciovaným ministerstvy regionu BIOEAST. Ministerstvo zemědělství ČR iniciovalo tematickou skupinu Voda, kterou koordinuje Zemědělský výzkum Troubsko. Tematickou diskusi zahájil Europoslanec Martin Hlaváček, místopředseda zemědělského výboru Evropského parlamentu. Doktor George Sakellaris a doktorka Marie Kubáňková rovněž iniciovali tematickou skupinu vzdělávání v bioekonomice. Sekci zahájila prof. Iris Lewandowski (Hohenheim University, člen Evropské bioekonomické univerzity) a doktor Simon Heath (člen Evropské Community of Practice zaměřené na vzdělávání v bioekonomice).

Přes drobné technické potíže přinesla konference zajímavé podněty a především apel, aby se bioekonomická témata objevila nejen  v rámcových programech jako Horizon EUROPE, ale také v národních programech výzkumu. RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., koordinátor BIOEAST HUB CZ a předseda České akademie zemědělských věd uvedl, že Česká republika je v této oblasti země průkopnická, protože bioekonomika je jednou z klíčových oblastí nově připravované koncepce výzkumu Ministerstva zemědělství a s velkou mírou pravděpodobnosti se pak promítne i do návazných výzkumných programů.


Vytisknout