CzechInno je součástí nového evropského projektu AgriHub CZ&SK

Zajímavosti

Projekt AgriHub CZ&SK (celým názvem SmartAgriHub made in CzechoSlovakia) je společným projektem osmi partnerů

- mezi něž patří i sdružení CzechInno - jehož cílem je napomáhat úspěšné digitální transformaci evropského zemědělského a potravinářského sektoru s akcentem na řešení aktuální situace v Česku a na Slovensku. Úplnou verzi tiskové zprávy k projektu naleznete na tomto odkazu (link na tiskovou zprávu).
Mezi hlavní úkoly projektu patří podpora realizace inovativních experimentů s digitálními technologiemi. Hlavním nástrojem pro výběr smysluplných projektů je zde přitom série hackatonů, jejichž úkolem je přinášet inovativní řešení aktuálních výzev v oblasti správy půdního fondu, sledování růstu i distribuce plodin, řešení důsledků extrémních výkyvů počasí nebo mapování rozvoje zemědělských území.

Vytisknout