DIGITÁLNÍ MAPA PRO PODPORU VÝZKUMU A VÝVOJE V MSP

Asociace výzkumných organizací (AVO) se podílí na realizaci projektu 

Aplikace výzkumných metod při systémové identifikaci potenciálu, nastavování a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou a výzkumnou infrastrukturou, který byl  podpořen Technologickou agenturou ČR v programu ÉTA. Řešiteli projektu jsou společnost Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s. (založená AVO) a Výzkumný ústav pro podnikání a inovace (VÚPI), z.ú., založený Hospodářskou komorou ČR.

Hlavními výstupy projektu jsou digitální interaktivní mapa a  metodika řízení aplikovaného výzkumu v podmínkách malých a středních podniků. Digitální mapa  MAPAVIN podporuje propojení a navázání spolupráce výzkumné a aplikační sféry. 

Více informací je k dispozici ZDE (http://www.rostlinyprobudoucnost.eu/ctprb/novinky/zajimavosti/180-jak-pomoci-malych-a-strednim-podnikum-s-vyzkumem-a-vyvojem.html)

 


Vytisknout