Nový člen BIOEAST HUB

Novým členem BIOEAST HUB se stala Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v moderních studijních programech, reagujících na skutečné problémy současnosti. Realizujeme základní i aplikovaný výzkum na špičkové úrovni. Díky tradici a spolupráci s průmyslem i řadou domácích a zahraničních univerzit v široké škále odvětví, poskytujeme inovativní řešení v řadě oborů a jistotu uplatnění našim absolventům.

VŠB - TUO je sebevědomá, průmyslem respektovaná univerzita, úspěšně rozvíjející individuální odborné i osobnostní předpoklady budoucích absolventů. Jsme unikátní živou laboratoří s profilovaným a mezinárodně uznávaným výzkumem řešícím budoucí výzvy společnosti v aktuálním čase. Každý na univerzitě přispívá k budoucím úspěchům jedinců, univerzity i společnosti.

Jsme rádi, že Vás můžeme přivítat v našich řadách!

 

 


Vytisknout