Nový člen BIOEAST HUB

Novým členem BIOEAST HUBu se stala Střední průmyslová škola chemická Brno.

Samostatná, tehdy Vyšší odborná škola chemická, byla založena 1. září 1951. Tato nově vzniklá škola, která se odštěpila od průmyslové školy textilní, měla začátky ne zrovna lehké. Především tu byly problémy prostorové – učebny byly umístěny v budově husovického gymnázia na ulici Vranovské, chemické laboratoře zůstaly na ulici Francouzské – v sídle textilní školy. Po přesunutí gymnázia na ulici Elgartovu získala chemická škola další prostory na ulici Vranovské a od té doby (s výjimkou obtížného období rekonstrukce chemických laboratoří) je výuka všeobecných i odborných předmětů soustředěna „pod jednou střechou“.

I přes skutečnost, že škola neměla ideální materiální a prostorové podmínky (dělila se o budovu nejdříve se Základní devítiletou školou, později se Střední pedagogickou školou a až do prázdnin roku 1998 se Státní jazykovou školou), byly postupně vybudovány další laboratoře a odborné učebny, např. pro výuku jazyků.

V souvislosti se zavedením nových studijních oborů a zaměření se tak budou moci na  škole zřizovat nové specializované laboratoře, učebny a také se zlepší zázemí pro studenty a pracovníky školy. To umožní zajistit ještě lepší podmínky pro studium i pro využití volného času.

Vítáme Vás v našich řadách!


Vytisknout