NOVÝ ČLEN BIOEAST HUB CZ

Novým členem BIOEAST HUB CZ se stala společnost  Ekotema Group s.r.o.

která působí poli podnikové ekologie/udržitelnosti a inovací pro především pro malé/střední/velké firmy, obce/města, univerzity, neziskové organizace i jednotlivce s dominantním zázemím na Moravě, nicméně s působností po celé ČR a také na Slovensku. Do její odbornosti patří jak oblasti průmyslové tak i komunální ekologie (chemické látky, odpady, ovzduší, voda, havárie, ekologická újma, certifikace a další), tak i aktivity spojené s udržitelným rozvojem – strategie, implementace Cílů udržitelného rozvoje, inovace a taktéž řešení smart cities, cirkulární ekonomiky, regionálního rozvoje. Ekotema Group s.r.o. je ambasadorem konceptu Industrial Upcycling – předcházení vzniku odpadů zejména v průmyslové praxi s mimořádnou úsporou nákladů a v souladu s konceptem udržitelného rozvoje.

Tým společnosti Ekotema Group s.r.o. je tvořen vystudovanými ekology, díky Ekotema sustainability network existuje síť externích spolupracovníků, kteří  odborně doplňují.

Do online portfolia společnosti patří populárně naučný portál Envimagazin.cz, který publikuje to nejzajímavější z ekologie, udržitelnosti, životního prostředí. Disponují vlastním kalendářem akcí, videosekcí a prezentují též příklady dobré praxe z ČR i zahraničí.

 

Vítejte v našich řadách!


Vytisknout