Validační workshop Strategické výzkumné a inovační agendy (SRIA) BIOEAST v regionu pobaltských států v Tartu

Pro přípravu SRIA makroregionu BIOEAST pořádá projekt BIOEASTsUP sérii validačních workshopů,

kterých je možné zúčastnit se také online formou.

Cílem seminářů je diskutovat o:
1) přínos výzkumu, vývoje a inovací k rozvoji bioekonomiky v regionu;
2) výzvy, hlavní témata výzkumu, očekávané výsledky a dopady jednotlivých tematických oblastí.

Druhý workshop zaměřený na region Pobaltí se uskuteční v Tartu dne 12. 10. 2022. V rámci workshopu se uskuteční paralelní sekce tematických skupin Iniciativy BIOEAST. 

Třetí workshop zaměřený na střední Evropu se uskuteční poslední týden v říjnu, o jeho konání Vás budeme včas informovat.


Vytisknout