Výstupy projektů našich členů

Hledání zdrojů rezistence u rodu Pisum sp. proti škodlivým organismům je běh na dlouhou trať

Krobotová E., Dostálová R., Seidenglanz M., Muñoz Arbeláez M., Šafář J.
Agritec Plant Research s.r.o.

Příspěvek je založen na výsledcích získaných při řešení projektu MZE-RO1018 a projektu TAČR č. TN01000062/05.

 

Screening genotypů hrachu na odolnost k virům PEMV a PSbMV

Macková H., Horáček J., Ludvíková M., Dostálová R.
Agritec Plant Research, s.r.o.

Tato práce vznikla za podpory Ministerstva zemědělství, institucionální podpora projektu č. MZE-RO1018 a č. MZE-RO0418 a projektu TAČR č. TN01000062/05.


Vytisknout