9 miliard pro podporu bioekonomiky, zemědělství a potravinářství

Z celkového rozpočtu 95,5 mld. EUR programu Horizont EUROPE je 9 mld. EUR alokováno na

BIOEKONOMIKA A NOVÁ SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V REGIONU BIOEAST

Iniciativa BIOEAST uspořádala dne 17. února 2020 neformální setkání zástupců všech členských států

TRANSFORMACE ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI DÍKY DIGITALIZACI

Nejnovější vývoj regulačních rámců a veřejných politik, mezi jinými připravovaná Společný zemědělská politika EU reaguje na klimatické změny

Kniha o bioekonomice pro děti

Po záštitou Evropského Parlamentu byla představena nová kniha o bioekonomice pro děti.

Erasmus+ Program has been published

Erasmus+ is the EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 2021-2027.

Europe’s digital decade – 2030 digital targets

Following President von der Leyen’s proposal for a common digital plan towards 2030,

BIO revoluce

Pokrok v biologických vědách, zrychlující se vývoj výpočetní techniky, automatizace

Trendy a megatrendy rozvoje bioekonomiky

Společnost stojí na prahu nového desetiletí třetího tisíciletí,