TRANSFORMACE ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI DÍKY DIGITALIZACI

Nejnovější vývoj regulačních rámců a veřejných politik, mezi jinými připravovaná Společný zemědělská politika EU reaguje na klimatické změny

Kniha o bioekonomice pro děti

Po záštitou Evropského Parlamentu byla představena nová kniha o bioekonomice pro děti.

Erasmus+ Program has been published

Erasmus+ is the EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 2021-2027.

Europe’s digital decade – 2030 digital targets

Following President von der Leyen’s proposal for a common digital plan towards 2030,

BIO revoluce

Pokrok v biologických vědách, zrychlující se vývoj výpočetní techniky, automatizace

Trendy a megatrendy rozvoje bioekonomiky

Společnost stojí na prahu nového desetiletí třetího tisíciletí,

Evropský klimatický pakt

Pandemie COVID-19 ukázala křehkost společnosti a ekonomiky tváří v tvář systémovým šokům.

BIO revoluce

Pokrok v biologických vědách, zrychlující se vývoj výpočetní techniky, automatizace a umělé inteligence, podporuje novou vlnu inovací,