CONFERENCE CONCLUSION BIOECONOMY EDUCATION: A BIOEAST PERSPECTIVE setting the BIOEAST Universities Network 08/12/2022, Prague

BIOEAST Board and its thematic working group initiated the  BIOEAST University Network that was established in Prague

INVOLVING THE BIOEAST INITIATIVE INTO THE IMPLEMENTATION OF THE EU MISSION: RESTORE OUR OCEAN AND WATERS BY 2030

A successful high-level international conference was organised in Prague during the Czech EU Presidency on the 7th of December 2022. The highlevel representatives of minsitries from the Danube Region countries were assured by the European Commission’s representatives that the EU 

Inovace pro podporu bioekonomiky a nové dotační příležitosti

30. listopadu 2022 se konalo výroční zasedání členů prvního národního bioekonomického BIOEAST HUBu ČR, který se rozrůstá o nové členy - jak instituce veřejného vzdělávání, tak podnikatelské subjekty sektoru soukromého.

Newsletter Interreg Central

Central Europe is facing numerous challenges that know no borders. Our regions and cities have to adapt quickly in the coming years and they urgently need support. 

Knowledge Centre for Bioeconomy

Newsletter Issue 8, November 2022

Nový člen BIOEAST HUB

Novým členem BIOEAST HUB se stala společnost MONAS TECHNOLOGY

Inovační rada BIOEAST HUB

Byla ustanovena Inovační rada BIOEAST HUB CR, která měla dne 11.11.2022 své první zasedání.

SAVE THE DATE: 30.11.2022

Upozornění pro členy BIOEAST HUB CZ: