Zúčastněte se průzkumu k uplatnění bio-based produktů

Evropský projekt Biobridges financovaný z programu H2020 otevřel on-line průzkum zaměřený na

postoje spotřebitelů k bio-based produktům, jejich povědomí o těchto produktech a ochotě je kupovat. Výsledky průzkumu budou analyzovány a budou sloužit ke zlepšení tržního uplatnění bio-based produktů tak aby byly lépe zohledněny požadavky a názory spotřebitelů a zvýšeno obecné povědomí o těchto produktech. Výsledná analýza bude k dispozici Evropské komisi, BBI JU a dalším aktérům v oblasti bioekonomiky.

Dotazník, jehož vyplnění zabere přibližně 10 minut  je k dispozici na: https://www.biobridges-project.eu/survey-for-consumers-/

Děkujeme


Vytisknout