BIO revoluce

Pokrok v biologických vědách, zrychlující se vývoj výpočetní techniky, automatizace

Trendy a megatrendy rozvoje bioekonomiky

Společnost stojí na prahu nového desetiletí třetího tisíciletí,

Evropský klimatický pakt

Pandemie COVID-19 ukázala křehkost společnosti a ekonomiky tváří v tvář systémovým šokům.

BIO revoluce

Pokrok v biologických vědách, zrychlující se vývoj výpočetní techniky, automatizace a umělé inteligence, podporuje novou vlnu inovací,

BIOEKONOMIKA PRO PODPORU EVROPSKÉ ZELENÉ DOHODY

Ve zprávě  vydané v listopadu 2020 Evropská komise deklaruje a demonstruje, jak bioekonomika přispívá k  naplňování nových Evropských strategií. 

BIOEAST HUB CZ PODPORUJE BIOEKONOMIKU A ZELENOU DOHODU

Český národní BIOEAST HUB je prvním svého druhu v regionu BIOEAST,

Biomonitor project - survey

The Biomonitor project is currently carrying out survey,