Bioenergy Webinar - Resilient Biomass Supply Chains in the Post-COVID Recovery - 3 June 2021

COVID19 has impacted economies worldwide, abruptly shifting business models

STATE-OF-ART TOOLS AND APPROACHES IN PLANT PHENOTYPING Advanced phenotyping online training

Online workshop “State-of-art tools and approaches in plant phenotyping” will be held online on May 24th (Monday), from 09:00 -16:20 CET & 25th (Tuesday) of May 2021, from 09:00 – 13:30 CET.

9th International Bioeconomy Conference on 9th and 10th June 2021.

The ScienceCampus Halle and the Bioeconomy Cluster cordially invite you to the 9th International Bioeconomy Conference on 9th and 10th June 2021.

Dobrá praxe jak podpořit rozvoj bioekonomiky v České republice

Evropská komise koncem roku 2020 a v prvních měsících roku 2021 zorganizovala tzv. Mutual Learning Exercise

Polish Presidency of the Visegrad Group

PROGRAMME OF THE POLISH PRESIDENCY OF THE VISEGRAD GROUP (V4)

Iniciativa Evropské komise pro podporu inovací v oblasti bioekonomiky

Změna klimatu a rostoucí tlak na ekosystémy vede ke snižování biologické rozmanitosti, vyčerpávání přírodních zdrojů,

9 miliard pro podporu bioekonomiky, zemědělství a potravinářství

Z celkového rozpočtu 95,5 mld. EUR programu Horizont EUROPE je 9 mld. EUR alokováno na