BIO revoluce

Pokrok v biologických vědách, zrychlující se vývoj výpočetní techniky, automatizace

Trendy a megatrendy rozvoje bioekonomiky

Společnost stojí na prahu nového desetiletí třetího tisíciletí,

Evropský klimatický pakt

Pandemie COVID-19 ukázala křehkost společnosti a ekonomiky tváří v tvář systémovým šokům.

BIO revoluce

Pokrok v biologických vědách, zrychlující se vývoj výpočetní techniky, automatizace a umělé inteligence, podporuje novou vlnu inovací,

BIOEAST HUB CZ PODPORUJE BIOEKONOMIKU A ZELENOU DOHODU

Český národní BIOEAST HUB je prvním svého druhu v regionu BIOEAST,

Biomonitor project - survey

The Biomonitor project is currently carrying out survey,

Bioekonomové vyzývají Českou republiku, aby podpořila Zelenou dohodu pro Evropu

Věděli jste, že většina plastových obalů potravin se vyrábí z nerozložitelných materiálů, které jsou vedlejším produktem zpracování neobnovitelných fosilních paliv?

Final conference of the FIT4FOOD2030 project

The conference will take place next week from 24th to 25th of November.