Invitation to Bioeconomy Innovation Week

The Bioeconomy Innovation Week, a high-level virtual conference organised within the POWER4BIO project,

Save the Day - Bioeconomy Innovation Week 3 - 5. Března 2021

Týden věnovaný bioekonomice - společná konference projektů BIOEASTsUP a POWER4BIO

POZVÁNKA – odborné přednášky pro zemědělskou praxi

Zveme Vás na online seminář, který zahrnuje přednášky pro zemědělskou praxi.

BIO revoluce

Pokrok v biologických vědách, zrychlující se vývoj výpočetní techniky, automatizace

Trendy a megatrendy rozvoje bioekonomiky

Společnost stojí na prahu nového desetiletí třetího tisíciletí,

Evropský klimatický pakt

Pandemie COVID-19 ukázala křehkost společnosti a ekonomiky tváří v tvář systémovým šokům.