Přecházející projekty

Aktivity BIOEAST HUB CZ jsou založeny na několika projektech, které realizujeme od roku 2010:
VisegradFUND

VisegradFUND

Projekt VisegradFUND, který podpořil zapojení do mezinárodních projektů a poskytl školení šitá na míru energii, kreativnímu myšlení, managementu, abychom jmenovali jen několik; pro studenty byla zorganizována také science coffee.
Půda, kompost, život

Půda, kompost, život

Národní projekt zaměřený na kompostování a revitalizaci půdy, výstupy projektů byly mimo jiné atraktivní webové stránky, články v odborných časopisech a také školení pro tvůrce politik.
Inovace ZVT

Inovace ZVT

Spolupráce při přenosu technologií (inovacezvt.cz), zajišťovali jsme případové studie pro studenty středních škol zaměřené na inovace v oblasti bioenergie, zpracování potravin a zemědělství, vypracovali jsme školicí a diseminační materiály.
Bioenergetika ZVT

Bioenergetika ZVT

Projekt propagace a popularizace bioekonomiky (www.bioenergetikazvt.cz) vyvinul on-line materiály pro střední školy zaměřené na kompostování, bioplyn nebo biomasu.